domingo, 1 de mayo de 2011

EUSKARAZ: BISITARI ETA TURISTA GUZTIEI, ONGI ETORRI EUSKAL HERRIRA

Ongi etorri:

Ongi etorri Euskal Herrira. Bisitari eta turista bazara bakarrik eskatzea minutu batzuk manifestu hau irakurtzeko eta ezagutzeko gure errealitatea eta gure nortasuna, komunikabide handiek eta turismo agentziek ezkutatzen dutena.

Euskal Herria Europako hego-mendebaldean dago, espainiar eta frantziar estatuen artean eta hauen menpe era berean, indarkeriaren menpe eta euskaldunen iritzia kontuan hartu gabe.  Euskal Herriak 7 probintziaz osatuta dago: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa Garaia, Nafarra Behera, Zuberoa eta Lapurdi. Hiriburua Iruñea da. Euskal Herriko hizkuntza Euskara da, hizkuntza aurre-indoeuropera da.

Historia pixka bat

Euskal Herria Europako jatorrizko herri gutxienetariko bat da, aurre-historiatik irauten egon dena, bere kultura, hizkuntza eta nortasuna mantendu dituena mendeetan zehar, jasan dituen eraso guztien gainetik: erromatarrak, Carlomagnoren tropak, Gaztela, espainiar eta frantziar estatuak...

602.urtean Baskoniako dukañoa sortu zen eta 824.urtean Nafarroako erresuma sortu zen, Euskaldunok izan genuen lehenengo estatua eta bere burujabetza mantendu zuen, 1200.urtea arte. Urte horretan Gaztelak indarkeriaren bidez, gaur egungo euskal autonomi erkidegoa osatzen duten lurraldeak konkistatu zituen indarkeriaren bidez. 1512.urtean euskaldunok Nafarroa galdu genuen eta 1610.urtean Nafarroa behera Frantziaren esku geratu zen. Geroztik euskaldunok gure askatasunaren alde borrokan egon gara.

Gaur egungo egoera

Gaur egun Euskal Herriak gatazka politikoari konponbide demokratiko bat emateko lanean jarraitzen du, autodeterminazio eskubidea lortzeko. Nazio eraikuntza eta independentzia ahaztu gabe.

Ezin ahaztu askapen soziala eta kapitalismoaren kontrako borroka, beste sistema bat sistema justuagoa eraikitzeko: espekulazioarekin, langabeziarekin, prekarietatearekin, sexismoarekin, arrazakeriarekin... bukatzeko.

Eskaintzen duguna:

Euskal Herriak aukera ugari ematen ditu eta aberastasun handia dauka pasaietan, gastronomian, kulturan...  Gaztelugatxe, Gorbeia, kostalde osoa Biarritzetik Muskizera, Nerbioiko jaiotze tokia, Portugaleteko eta Holtzarteko (Zuberoan) zubiak...  Gure gastronomiaz goxatzeko aukera izango duzue baita ere: bakailaoa pil-pil era edo bizkaitarrera, sagardotegiko menua txuleta on batekin...

Bazkaldu eta gero gure kirolekin disfrutatu ahal izango duzue: aizkolariak, harri-jasotzaileak, traineruak... edo frontoian esku pilotako partidu bat ikusten. Beste aukera bat gure musika eta gure tresnak ezagutzea izan daiteke.

Gogoratu ezazu:

Euskal Herria Europako herri zaharrenetariko bat da, bere nortasuna, hizkuntza eta kultura mantendu dituena, beste kulturekin eta ohiturekin nahasteko arazorik izan ez duena, bere kultura aberatsagoa izateko, beti inposaketa eta indarkeriarik gabe izan baita. Euskaldunok ez dugu inor baino gehiago izan nahi baina ez gutxiago, soilik izan nahi dugu. Herri bat izan nahi dugu munduan, beste herriekin batera.

ENGLISH: VISITORS AND TOURISTS WELCOME TO THE BASQUE COUNTRY


WELCOME:

Welcome to the Basque country.  Visitors to only ask little of your time so that you know a little the reality that is not counted neither in great mass media nor in the agencies of tourism, on our country.

The Basque Country is a country located in the southwest of Europe between the states Spanish and French, under the administrations of these same states by the force and without considering the opinion of the Basque citizens. The Basque Country consists of 7 provinces: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa behera, Nafaroa Garaia, Zuberoa and Lapurdi. The four first territories under the Spanish dominion and the three rest under the French.

The capital of the Basque Country is Pamplona and the language of the Basque country is the Euskera (Basque language), an pre-Indo-European language whose origin is not known.

A little history:

The Basque country is one of the few original and indigenous towns of Europe, that takes from the prehistory living in these territories and conserving its identity and culture against the different attacks that have suffered throughout all the history, on the part of the Romans, of the troops of Carlomagno, the kingdom of Castile, the states Spanish and French…

In year 602 in the high average age the duchy of baskonia is created and in year 824 the kingdom of Navarrese is created, that was the first Basque state that maintained during centuries its sovereignty.  In 1200, Castile I conquer the territories of Bizkaia, Araba and Gipuzkoa, by means of the force. In 1512 Castile it conquers Navarre and in 1610 it falls under the power of France Behe Nafarroa. Since then until the days of today the fight by the national and social liberation of our country has been a constant.

Situation nowadays:

Nowadays it follows the fight for a democratic process that ends the political conflict that as much suffering brings and so that the right of self-determination of the Basque country is clear, without forgetting the national construction and the fight by independence. 

We cannot either forget the social liberation and the construction of a system completely opposed the Capitalism that brings to us: speculation, labor uncertainty, unemployment, corruption, destruction of our nature, racism, sexism…

What we offer to you:

The Basque country is a country that offers endless of possibilities and an impressive wealth: cultural, landscaping, sport, gastronomic… San Juan de Gaztelugatxe, the gorbea, all the coast from Biarritz to Muskiz, the suspension bridge of Portugalete and the one of Holtzarte in Zuberoa, the nacedero of nervion… is not more than examples than you can visit. Also you will be able to enjoy our gastronomy and impressive products: codfish to the pil-pil or the bizkaina, intxaur-saltsa, a good cutlet.
After eating or nothing better than a little rural sport Basque stone rise, aizcolaris… or a good party of ball hand in the fronton.  You also prefer if it you will be able to enjoy our folk music and to enjoy with our instruments of music.

It Remembers :

The Basque country is one of the oldest towns of Europe than it conserves his identity, its language and its culture for centuries, without refusing never to introduce new customs, traditions and cultures that can enrich ours whenever it is not by the force and without losing ours. We less want to be neither the more nor than nobody, we only want to be and to live in freedom next to the rest of countries and towns of the world.

CASTELLANO: VISITANTES Y TURISTAS BIENVENIDOS A EUSKAL HERRIA


Bienvenidos:

Bienvenidos a Euskal Herria. Solamente pediros unos poco de vuestro tiempo para daros a conozcáis un poco la realidad que no se cuenta en los grandes medios de comunicación ni en las agencias de turismo, sobre nuestro país.

Euskal Herria es un país situado en el sur-oeste de Europa entre los estados español y francés, y bajo las administraciones de estos mismos estados por la fuerza y sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos vascos. Euskal Herria consta de 7 provincias: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa Garaia, Nafarroa Behera, Zuberoa y Lapurdi.  Los cuatro primeros territorios bajo el dominio español y los tres restantes bajo el francés.

La capital de Euskal Herria es Iruña (Pamplona) El idioma de Euskal Herria es el euskera, un idioma pre-indoeuropeo cuyo origen se desconoce.

Un poco de historia:

Euskal Herria es uno de los pocos pueblos originarios e indígenas de Europa, que lleva desde la pre-historia viviendo en estos territorios y conservando su identidad y cultura frente a los distintos ataques que ha sufrido a lo largo de toda la historia, por parte de los romanos, de las tropas de Carlomagno, del reino de castilla, de los estados español y francés…

En el año 602 en la alta edad media se crea el ducado de baskonia y en el año 824 se crea el reino de navarra el primer estado vasco, que mantuvo durante siglos su soberanía. Hasta que en 1200 Castilla conquisto los territorios que hoy en día pertenecen a la comunidad autónoma vasca, mediante la fuerza. En 1512 Castilla conquista Nafarroa y en 1610 cae bajo el poder de Francia Behe Nafarroa. Desde entonces hasta los días de hoy la lucha por la liberación nacional y social de nuestro país ha sido una constante.

Situación hoy en día:

Hoy en día sigue la lucha en pro de un proceso democrático que ponga fin al conflicto político que tanto sufrimiento trae y para que se reconozca el derecho de autodeterminación  de Euskal Herria, sin olvidar la construcción nacional y la lucha por la independencia.

No hay que olvidarse tampoco de la liberación social y la construcción de otro sistema completamente opuesto al capitalista, que nos trae: especulación, precariedad laboral, paro, corrupción, destrucción de nuestra naturaleza, racismo, sexismo…

Lo que te ofrecemos:

Euskal Herria es un país que ofrece un sinfín de posibilidades y una riqueza en sentidos: cultural, paisajístico, deportivo, gastronomico… impresionantes. San Juan de Gaztelugatxe, el gorbea, toda la costa desde Biarritz hasta Muskiz, el puente colgante de Portugalete y el de Holtzarte en Zuberoa, el nacedero del nervion… no son más que unos ejemplos de lo que puedes visitar. También podrás disfrutar de nuestra gastronomía con unos productos impresionantes: bacalao al pil-pil o a la bizkaina, la intxaur-saltsa, un buen menú de sidrería con su chuletón a la plancha.

Después de comer bien nada mejor que un poco de deporte rural vasco levantamiento de piedras, aizcolaris, una regata de traineras… o un buen partido de pelota mano. Si lo prefieres también podrás disfrutar de nuestra música tradicional y gozar con nuestros instrumentos.

Recuerdalo:

Euskal Herria es uno de los pueblos más antiguos de Europa que conserva su identidad, su idioma y su cultura desde hace siglos, sin negarse nunca a introducir costumbres, tradiciones y culturas nuevas que puedan enriquecer la nuestra siempre que no sea por la fuerza y sin perder lo nuestro. No queremos ser ni más ni menos que nadie, solamente queremos ser y vivir en libertad junto al resto de países y pueblos del mundo.